/

 

Fiscale aftrekbaarheid van uw donatie (gift)

Onze stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI onder nr 

RSIN nr 852402363

Veel informatie kunt u lezen op de site van de belastingdienst .

Samenvatting van de informatie van de belastingdienst

Gewone of eenmalige gift

Voor het aftrekken van gewone (eenmalige) giften gelden de volgende voorwaarden. U doet een gift aan een instelling die bij de belastingdienst staat geregistreerd als: doet de giften a

o   een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

o   een culturele ANBI 

U kunt met een bankafschrift aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke gift

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

  • U doet de periodieke gift aan een:
  • algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • culturele ANBI
  • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in (…) een schriftelijke overeenkomst.
  • De (culturele) ANBI levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Het is een periodieke gift als

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw partner. 

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI's

Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor de verhoging geldt een maximum van €1250. Het maakt niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke   gift. Voor een gewone gift geldt wel het drempelbedrag.

Een formulier voor een periodieke gift vindt u hier.  overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf