Beeldengalerij Haarlem 
Wandel & ontdek 11 bijzondere kunstwerken geïnspireerd op recycling of het circulaire denken

Stichting Beeldengalerij Haarlem 

De Stichting Beeldengalerij Haarlem is een particulier kunstinitiatief van Haarlemmers. De stichting werd in 2013 onder de naam 'Hildebrandmonument' (de beeldenfontein bevindt zich op tien minuten loopafstand van de Beeldengalerij) opgericht. De Beeldengalerij aan de Dreef (ook wel  'Champs Elysees' van Haarlem) vormt het begin van een kunstroute die uitgroeit van de Grote Markt naar de Haarlemmerhout, het oudste stadsbos van Nederland.

Doelen

  • Het stimuleren van beeldende kunst in de openbare ruimte omdat het de stad levendig en aantrekkelijk maakt.
  • Kunstenaars een podium bieden om hun werk aan een  groter publiek te presenteren.
  • Iedereen op gemakkelijke wijze laten kennismaken met beeldende kunst.
  • Jongeren in aanraking brengen met beeldende kunst

In het voorjaar 2020 wordt de Beeldengalerij met twee beelden uitgebreid, een van de beelden verdwijnt. Om de twee jaar willen wij een groot deel van de beelden vervangen. Het andere jaar geven wij een beginnend kunstenaar de kans een werk te maken.

Bestuur

Adviseurs

Beloningsbeleid

Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoeding  voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Inkomsten en uitgaven

Om de Beeldengalerij te kunnen realiseren, is geld nodig. Wij vragen aan cultuurfondsen bijdragen en vragen aan de gemeente een subsidie. Sponsors dragen bij en bedrijven helpen ons door gratis werkzaamheden te verrichten. Van particulieren ontvangen wij donaties.
Het merendeel van de inkomsten besteden wij aan de honoraria en onkosten van de kunstenaars. Daarnaast besteden wij geld aan de kosten van plaatsing en de kosten van de infrastructuur zoals bodemplaten en verlichting. Een klein deel van de inkomsten gaat naar vaste kosten zoals de kosten van de website en bankkosten. Voor details zie de jaarverslagen

Fiscaal

De stichting Beeldengalerij heeft de culturele ANBI-status (RSIN nr 85240236). Onder voorwaarden is uw donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie zie de Belastingdienst.  

Jaarverslagen

De jaarverslagen vindt u hier