Beeldengalerij Haarlem

 

Stichting Beeldengalerij Haarlem 

De Stichting Beeldengalerij Haarlem is een particulier kunstinitiatief van Haarlemmers. De stichting werd in 2013 onder de naam 'Hildebrandmonument' opgericht voor het herstel van dat monument.. De Beeldengalerij aan de Dreef (ook wel  'Champs Elysees' van Haarlem) vormt het begin van een kunstroute door de Kleine Hout. 

Doelen

  • Het stimuleren van beeldende kunst in de openbare ruimte omdat het de stad levendig en aantrekkelijk maakt.
  • Kunstenaars een podium bieden om hun werk aan een  groter publiek te presenteren.
  • Iedereen op gemakkelijke wijze laten kennismaken met beeldende kunst.
  • Jongeren in aanraking brengen met beeldende kunst

Bestuur

Adviseurs

  • Ann Demeester, op (grote) afstand
  • Tamara Sterman, platform voor de kunsten 37PK
  • Ruud en Marga Lapré
  • Michelle Baudet
  • Binnenkort: conservator moderne kunst Frans Hals Museum

Buurtbewoners en vrijwilligers

Veel mensen uit de omgeving en uit andere buurten in Haarlem steunen de beeldengalerij actief of passief. Wilt u ook meehelpen? Neem contact met ons op. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding  voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Beloning kunstenaars

Wij streven er naar de kunstenaars een beloning te geven volgens de Richtlijn Kunstenaars Honoraria van het Mondriaanfonds. Maar daarvoor moeten we wel voldoende geld hebben.

Inkomsten en uitgaven

Om de Beeldengalerij te kunnen realiseren, is geld nodig. Wij vragen aan cultuurfondsen bijdragen en vragen aan de gemeente een subsidie. Sponsors dragen bij en bedrijven helpen ons door gratis werkzaamheden te verrichten. Van particulieren ontvangen wij donaties.
Het merendeel van de inkomsten besteden wij aan de honoraria en onkosten van de kunstenaars. Daarnaast besteden wij geld aan de kosten van plaatsing en de kosten van de infrastructuur zoals bodemplaten en verlichting. Een klein deel van de inkomsten gaat naar vaste kosten zoals de kosten van de website en bankkosten. Voor details zie de jaarverslagen

Donatie is fiscaal aftrekbaar

De stichting Beeldengalerij heeft de culturele ANBI-status (RSIN nr 85240236). Onder voorwaarden is uw donatie fiscaal aftrekbaar, soms zelfs met een  verhoging. Meer informatie zie de Belastingdienst.  

Jaarverslagen

De jaarverslagen vindt u hier